Кафедри фізико-технічного факультету


Фізики ядра та високих енергій

імені О. І. Ахієзера

Прикладної фізики та фізики плазми

Матеріалів реакторобудування

та фізичних технологій

Медичної фізики та

біомедичних нанотехнологій

Освітню та наукову діяльність на факультеті здійснюють більш ніж 60 викладачів високої кваліфікації, серед яких 6 академіків та член-кореспондентів Національної академії наук України, 24 професори, 29 кандидатів наук, доцентів.