Новини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 122

7 березня 2020 року

I місце на 20 університетському виставці-конкурсу навчальної та наукової літератури

I місце на 20 університетському виставці-конкурсу навчальної та наукової літератури

Підручник для студентів інженерно-фізичних факультетів "Електрика та магнетизм", що був надрукований у видавництві Каразінського університету, за результатами 20-ї виставки-конкурсу навчальної та наукової літератури за напрямом "Навчальна література для вищої школи" відзначена дипломом І ступеню.

Електрика та магнетизм : підручник для студентів інженерно-фізичних факультетів / М. О. Азарєнков, Л. А. Булавін, В. П. Олефір. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 564 с. (Серія «Підручник з фізики для університетів» : за загальною редакцією Л. А. Булавіна).

В підручнику викладено основи електромагнітних явищ. Підручник складається з короткого огляду історії розвитку електромагнетизму, 10 розділів, додатків, предметного та іменного покажчика. Значна увага приділяється детальному аналізу основних законів та фізичному змісту величин, що характеризують електромагнітні явища. Підручник характеризується великою кількістю рисунків, графіків та схем, що допомагають якісному та образному засвоєнню знань. Для поглибленого вивчення законів електромагнетизму в кінці кожного розділу розв’язуються характерні задачі та даються завдання з відповідями для самостійного розв’язування. Для студентів фізичних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів