Новини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 152

21 жовтня 2020 року

Отримано Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

Отримано Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти України акредитувало Освітньо-наукову програму "Прикладна фізика та наноматеріали" Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна зі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали третього (освітньо-наукового) рівня. Строк дії сертифікату про акредитацію до 01.07.2026 року.

Підготовка аспірантів за 105-ю спеціальністю здійснюється за вісьмома спеціалізаціями, що забезпечуються факультетом радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем та двома навчально-науковими інститутами ХНУ імені В.Н. Каразіна: навчально-науковим інститутом «Фізико-технічний факультет»; навчально-науковим інститутом комп’ютерної фізики та енергетики.

ОНП містить навчальну та наукову складові. Навчальна складова призначена навчити аспіранта абстрактному мисленню, аналізу та синтезу, проведенню інформаційного пошуку, написанню наукових робіт та презентації їх результатів, в тому числі й англійською мовою, а також надати поглибленні знання сучасного стану, тенденцій розвитку і найвагоміших нових наукових досягнень в галузі прикладної фізики та наноматеріалів і суміжних галузях. Розподіл кредитів між освітніми компонентами ОНП враховує ці основні потреби аспіранта у вдосконаленні та поглибленні існуючих знань з прикладної фізики та наноматеріалів.