Новини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 166

11 травня 2023 року

Вітаємо завідувача кафедри прикладної фізики та фізики плазми Ігора Євгенійовича ГАРКУШУ з ювілеєм!!!

Вітаємо завідувача кафедри прикладної фізики та фізики плазми Ігора Євгенійовича ГАРКУШУ з ювілеєм!!!

12 травня виповнюється шістдесят років видатному фахівцю в галузі фізики плазми Ігорю Євгенійовичу ГАРКУШІ.

Ігор Гаркуша є випускником кафедри фізики плазми фізико-технічного факультету Харківського університету 1986 року, доктором фізико-математичних наук, професором, академіком НАНУ, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

Він є заступником генерального директора Національного наукового центру.

З 2010 він викладає в університеті курс плазмодинаміки, з 2018 року — завідує кафедрою прикладної фізики та фізики плазми університету.

Його наукові праці стосуються проблем фізики плазми, керованого термоядерного синтезу, фізики твердого тіла, взаємодії плазми з поверхнею, діагностики плазми, плазмових технологій.

Йому належать фундаментальні результати з фізики прискорювачів плазми, плазмодинаміки високих густин енергії, взаємодії потужних плазмових потоків із магнітними полями та з матеріалами термоядерних реакторів.

У своїх роботах Ігор Гаркуша дослідив закономірності генерації та транспортування квазістаціонарних потоків плазми, механізми екранування поверхні в термоядерному реакторі за умов екстремальних корпускулярних та енергетичних навантажень, розвинув методи модифікації та легування поверхневих шарів матеріалів імпульсними потоками плазми та створення нових функціональних покриттів, технології низькотемпературної плазмової стерилізації.

Індекс Хірша в базі Скопус складає 24.

Його роботи цитовані 1651 раз.
Багато зусиль було спрямовано І. Є. Гаркушею для успішного залучення українських науковців і освітян до Європейської програми Горизонт-2020, зокрема набуття асоційованого членства в науково-освітній програмі Євратом.

Він є головою Української ланки в EUROfusion, у складі якої є три інститути Національної академії наук України та три провідні університети.

Каразінський університет є унікальним прикладом залучення коштів Євросоюзу для розвитку вищої освіти в Україні в галузі фізики керованого термоядерного синтезу у межах Програми Євратом Горизонт-2020, і, зокрема, робочого пакету «Освіта» європейського консорціуму EUROfusion. Участь в освітній програмі Євратом буде подовжено і в наступній рамковій програмі Горизонт Європа (2021-2027).
Зичмо Ігорю Євгенійовичу міцного здоров`я та подальших творчих успіхів!