Новини

 • Поделиться в VK
 • Поделиться в Facebook
 • Поделиться в Google+
 • Поделиться в Twitter
 • Количество просмотров 919

13 листопада 2015 року

Студентська наукова конференція з прикладної фізики «Актуальні проблеми сучасної фізики»

Студентська наукова конференція з прикладної фізики «Актуальні проблеми сучасної фізики»

13 листопада 2015 року на Фізико-технічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбулася студентська наукова конференція з нагоди 90-річчя з дня народження Д. В. Волкова «Актуальні проблеми сучасної фізики».

Відкрив конференцію проф. Ходусов В.Д., який розповів про одного з найвидатніших українських вчених Дмитра Васильовича Волкова, якого вважають відкривачем теорій суперсиметрії та супергравітації.

Далі виступила С.І. Волкова, вдова Дмитра Васильовича, яка поділилась спогадами про цю неординарну людину.

Завершив вступну частину учень Дмитра Васильовича провідний науковий співробітник ІТФ ННЦ ХФТІ Нурмагамбетов О.Ю., який зробив доповідь «Супергідродинаміка Д.В.Волкова» і розповів про наукові здобутки Дмитра Васильовича, що увійшли до скарбниці світової науки.

Далі з доповідями виступили молоді науковці Харкова:

 • аспірант СтаростенкоС.В.(Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна).«Радіаційна стійкість ДЗО аустенітних сталей»,
 • к.ф.-м.н. Гранкіна І.І. (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ).«Оптичні властивості нанорозмірних молекулярних кластерів»,
 • аспірант Карпов Д.С.( Харківський Фізико-технічний інститут низьких температур НАНУ імені Б.І.Веркін).«Посилення сигналу у квантовій гібридній системі»,
 • аспірант Комір А.І. ( Национальный Научный Центр “Харьковский физико-технический институт”).«Газодинаміка в об'ємі пір окисленого ядерного графіту»,
 • аспірант Загоскін Т.В. ( ІТФ ННЦ ХФТІ).«Розпади бозона Хіггса на два Z- абоW-бозона поза масовою поверхнею»,
 • аспірант Троценко О.Г. (Інститут електрофізики і радіаціонних технологій НАНУ, Харьків, Україна), «Поле пружних напружень крайової дислокаційної петлі в методі функції ГРІНА».

Крім того, результати своїх оригінальних наукових досліджень представили студенти фізико-технічного факультету. Загалом було представлено 37 доповідей, серед яких було 7 усних:

 1. Ілюшин Л.О.( "Дослідження корозії алюмінію та його сплаву САВ-1 зі сплавом цирконію Е110 і нержавіючою сталлю Х18Н10Т для оцінки їхньої сумісності в умовах реакторних установок"),
 2. Зеленіна І.С. ("Вплив спектроскопічних параметрів збуджених атомів ітрію на вірогідність їх виходу при іонному бомбардуванні ітрію та алюмо-ітрієвих гранатів"),
 3. Арсланалієв А.М. ("Одягнені частинки в квантовійелектродинаміці"),
 4. Сурков Є.С.("Оцінка можливості використання нових ціанінових зондів для створення біосенсорів"),
 5. Крижановський В.С. ("Вимірювання струму пучка прискорювача магнітно індукційним датчиком на базі мікроконтролера pic18f4520")
 6. Гетьман В.А. ("Розробка катодного вузла пенінговського джерела з поздовжньою екстракцією іонів H–"),
 7. Турянська О.В. ("Стосовно питання про просторовий розподіл емісії м’якого рентгена в торсатроні у-3м").
Також відбулася постер-сесія, де були представлені доповіді інших учасників.


Детальніше:


Фотозвіт з заходу: