Новини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 56

22 березня 2021 року

Всеукраїнські олімпіади з фізики та математики

Всеукраїнські олімпіади з фізики та математики

У 2021 році в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна проводяться Всеукраїнські олімпіади з фізики та математики для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.

До участі в Олімпіаді допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в поточний навчальний рік.

Олімпіада складатиметься з двох турів: заочного (дистанційного) та очного.
Термін проведення заочного (дистанційного) туру:
з 10 березня 2021 року по 11 квітня 2021 року.

Попередні результати заочного туру олімпіади з математики буде оголошено 13 квітня, а з фізики – 15 квітня. До другого туру буде запрошено учасників, які отримали не менше ніж 75% балів в заочному турі.

Інструкції та завдання заочного туру олімпіади розміщено на сайті ХНУ ім. В.Н. Каразіна за посиланням: http://start.karazin.ua/page/olimpiady

Очний тур олімпіади з математики відбудеться 17 квітня, а з фізики – 24 квітня.

Переможцям Олімпіади (учням, що отримають не менше ніж 90% балів в очному турі) нараховуються додаткові 20 балів до результату зовнішнього незалежного оцінювання з математики або фізики при розрахунку конкурсного балу в університеті.
Зазначені додаткові бали можна використати, зокрема, при вступі до Навчально наукового інституту «Фізико-технічний факультет»: спеціальність105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (освітні програми “Прикладна фізика” та “Біомедичні нанотехнології”)

Студенти отримують широку міждисциплінарну підготовку, що відповідає сучасним світовим вимогам до фахівців у природничій галузі знань та об’єднує фундаментальні знання із загальної й теоретичної фізики, вищої математики і програмування, електроніки, атомної та ядерної фізики, медичної фізики та біомедичних нанотехнологій. Майбутні фізики опановують сучасні методи досліджень фізичних об’єктів, середовищ, поверхонь, електромагнітних полів та хвиль. Студенти опановують також низку спеціальних дисциплін за однією з фахових орієнтацій, яку вільно обирають по закінченню третього курсу навчання. Також, студенти мають можливість прослухати курс підготовки в галузі сучасних методів медико-біологічних досліджень, медичної візуалізації, фізичних принципів радіотерапії та радіології, томографії з іонізуючим випромінюванням, дозиметрії іонізуючого випромінювання включно із клінічною дозиметрією та радіаційною безпекою, комп’ютерного моделювання в біології та медицині, фізики біомолекул, молекулярної біології та генетики, фізики біомембран та біонанотехнологій, а також інформаційних систем для наукоємних фізичних технологій.

Завдяки широкій та ґрунтовній міждисциплінарній підготовці випускники освітньої програми успішно займаються науковими дослідженнями у міжнародних і вітчизняних науково-дослідних центрах, де займаються вирішенням актуальних проблем в усіх природничих галузях сучасної науки, беруть участь у розробці сучасного наукового та технологічного обладнання у вітчизняних та світових фірмах-розробниках.

Подробиці щодо навчальних програм можна знайти:http://physics-technology.karazin.ua/academics/osvitni-programi

Телефон для довідок: +38 050 189 29 30 Кузнєцов Пилип Едуардович.

Інструкція щодо проходження заочного туру всеукраїнської олімпіади з математики

Інструкція щодо проходження заочного туру всеукраїнської олімпіади з фізики