Освітні програми


Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 2022/2023 навчальний рік

за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

Освітньо-наукова програма підготовки магістра 2022/2023 навчальний рік

за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

"Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми"

Освітньо-професійна програма підготовки магістра 2022/2023 навчальний рік

за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

"Прикладна фізика"

"Медична фізика"


Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії 2022/2023 навчальний рік

за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":


Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 2021/2022 навчальний рік

за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

Освітньо-наукова програма підготовки магістра 2021/2022 навчальний рік

за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

Освітньо-професійна програма підготовки магістра 2021/2022 навчальний рік

за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":


Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії 2021/2022 навчальний рік

за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":


Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 2020/2021 навчальний рік

за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":

Освітньо-наукова програма підготовки магістра 2020/2021 навчальний рік

за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":


Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 2019/2020 навчальний рік

за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":


Освітньо-наукова програма підготовки магістра 2019/2020 навчальний рік

за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":


Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії 2019/2020 навчальний рік

за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":