Освітні програми


Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 2019/2020 навчальний рік

за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":


Освітньо-наукова програма підготовки магістра 2019/2020 навчальний рік

за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":


Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії 2019/2020 навчальний рік

за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали":