Навчальні плани


Навчальний план підготовки бакалавра 2018/2019 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Медична фізика")

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика")


Навчальний план підготовки магістра 2018/2019 навчальний рік

за спеціальністями:


Навчальний план підготовки бакалавра 2017/2018 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Медична фізика")

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика")


Навчальний план підготовки магістра 2017/2018 навчальний рік

за спеціальністями:


Навчальний план підготовки бакалавра 2016/2017 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Медична фізика")

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика")


Навчальний план підготовки магістра 2016/2017 навчальний рік

за спеціальністями:


Навчальний план підготовки бакалавра 2015/2016 навчальний рік

за напрямом підготовки 6.040204 Прикладна фізика


Навчальний план підготовки магістра 2015/2016 навчальний рік

за спеціальністями: