Навчальні плани

Навчальний план підготовки доктора філософії 2024/2025 навчальний рік:

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика та наноматеріали ")


Навчальний план підготовки бакалавра 2023/2024 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Біомедичні нанотехнології")

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика")

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Кіберфізичні ядерні технології")

Навчальний план ОНП підготовки магістра 2023/2024 навчальний рік

за освітніми програмами:

"Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми"

"Medical physics (English)"

Навчальний план ОПП підготовки магістра 2023/2024 навчальний рік

за освітніми програмами:

"Прикладна фізика"

"Медична фізика"

Навчальний план підготовки доктора філософії 2023/2024 навчальний рік:

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика та наноматеріали")


Навчальний план підготовки бакалавра 2022/2023 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Біомедичні нанотехнології")

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика")

Навчальний план ОНП підготовки магістра 2022/2023 навчальний рік

за освітніми програмами:

"Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми"

Навчальний план ОПП підготовки магістра 2022/2023 навчальний рік

за освітніми програмами:

"Прикладна фізика"

"Медична фізика"

"Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми"


Навчальний план підготовки доктора філософії 2022/2023 навчальний рік за освітньою програмою:

"Прикладна фізика та наноматеріали"


Навчальний план підготовки бакалавра 2021/2022 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Біомедичні нанотехнології" )

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика" )


Навчальний план ОНП підготовки магістра 2021/2022 навчальний рік

за освітніми програмами:

Навчальний план ОПП підготовки магістра 2021/2022 навчальний рік

за освітніми програмами:


Навчальний план підготовки доктора філософії 2021/2022 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика та наноматеріали")


Навчальний план підготовки бакалавра 2020/2021 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Медична фізика")

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Біомедичні нанотехнології")

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика")


Навчальний план підготовки магістра 2020/2021 навчальний рік

за освітніми програмами:


Навчальний план підготовки доктора філософії 2020/2021 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика та наноматеріали ")


Навчальний план підготовки бакалавра 2019/2020 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Медична фізика")

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика")


Навчальний план підготовки магістра 2019/2020 навчальний рік

за освітніми програмами:


Навчальний план підготовки доктора філософії 2019/2020 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика та наноматеріали ")


Навчальний план підготовки бакалавра 2018/2019 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Медична фізика")

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика")


Навчальний план підготовки магістра 2018/2019 навчальний рік

за спеціальністями:


Навчальний план підготовки доктора філософії 2018/2019 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика та наноматеріали ")


Навчальний план підготовки бакалавра 2017/2018 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Медична фізика")

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика")


Навчальний план підготовки магістра 2017/2018 навчальний рік

за спеціальністями:


Навчальний план підготовки доктора філософії 2017/2018 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика та наноматеріали "

Зміни до Навчального плану підготовки доктора філософії за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"


Навчальний план підготовки бакалавра 2016/2017 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Медична фізика")

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика")


Навчальний план підготовки магістра 2016/2017 навчальний рік

за спеціальністями:


Навчальний план підготовки доктора філософії 2016/2017 навчальний рік

за спеціальністю:


Навчальний план підготовки бакалавра 2015/2016 навчальний рік

за напрямом підготовки 6.040204 Прикладна фізика


Навчальний план підготовки магістра 2015/2016 навчальний рік

за спеціальністями: