Навчальні плани


Навчальний план підготовки бакалавра 2021/2022 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Біомедичні нанотехнології" )

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика" )


Навчальний план ОНП підготовки магістра 2021/2022 навчальний рік

за освітніми програмами:

Навчальний план ОПП підготовки магістра 2021/2022 навчальний рік

за освітніми програмами:


Навчальний план підготовки доктора філософії 2021/2022 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика та наноматеріали")


Навчальний план підготовки бакалавра 2020/2021 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Медична фізика")

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Біомедичні нанотехнології")

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика")


Навчальний план підготовки магістра 2020/2021 навчальний рік

за освітніми програмами:


Навчальний план підготовки доктора філософії 2020/2021 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика та наноматеріали ")


Навчальний план підготовки бакалавра 2019/2020 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Медична фізика")

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика")


Навчальний план підготовки магістра 2019/2020 навчальний рік

за освітніми програмами:


Навчальний план підготовки доктора філософії 2019/2020 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика та наноматеріали ")


Навчальний план підготовки бакалавра 2018/2019 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Медична фізика")

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика")


Навчальний план підготовки магістра 2018/2019 навчальний рік

за спеціальністями:


Навчальний план підготовки доктора філософії 2018/2019 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика та наноматеріали ")


Навчальний план підготовки бакалавра 2017/2018 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Медична фізика")

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика")


Навчальний план підготовки магістра 2017/2018 навчальний рік

за спеціальністями:


Навчальний план підготовки доктора філософії 2017/2018 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика та наноматеріали "

Зміни до Навчального плану підготовки доктора філософії за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"


Навчальний план підготовки бакалавра 2016/2017 навчальний рік

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Медична фізика")

Спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (Освітня програма "Прикладна фізика")


Навчальний план підготовки магістра 2016/2017 навчальний рік

за спеціальністями:


Навчальний план підготовки доктора філософії 2016/2017 навчальний рік

за спеціальністю:


Навчальний план підготовки бакалавра 2015/2016 навчальний рік

за напрямом підготовки 6.040204 Прикладна фізика


Навчальний план підготовки магістра 2015/2016 навчальний рік

за спеціальністями: