Типові документи


Положення про ННІ "Фізико-технічний факультет" Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Положення «Про планування роботи, звітування й оцінювання науково-педагогічних працівників університету»

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна


Для викладачів

Додаток. Робочий навчальний план (Форма № Н—3.02)

Додаток. Програма нормативної навчальної дисципліни (Форма № Н—3.03)

Додаток. Розподіл навчальної роботи в годинах (Форма № Н—4.03)

Додаток. Журнал взаємних і контрольних відвідувань занять науково-педагогічних (педагогічних) працівників кафедри, циклової комісії (Форма № Н—4.05)

Додаток. Звіт кафедри, циклової комісії про виконання навчальної роботи (Форма № Н—4.06)

Додаток. Угода на проведення практики студентів вищих навчальних закладів (Форма № Н—7.01)

Додаток. Направлення на практику (Форма № Н—7.02)

Додаток. Завдання на дипломний проект (роботу) студенту (Форма № Н—9.01)

Додаток. Подання голові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломного проекту (роботи) (Форма № Н—9.03)

Додаток. Заява для прийому на роботу викладача на умовах погодинної оплати (Форма № Н—10.01)

Додаток. Картка персонального обліку виконання навчальної роботи на умовах погодинної оплати (Форма № Н—10.02)


Для студентів

Додаток. Курсовий проект (робота) (Форма № Н—6.01)

Додаток. Пояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (Форма № Н-9.02)

Додаток. Щоденник практики (Форма № Н—7.03)

Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних робіт