Атестаційні екзамениПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ НА СТУПІНЬ БАКАЛАВРА

(ДЛЯ СУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ)


Графіки


Графік захисту дипломних робіт бакалаврів 2020р

Графік захисту дипломних робіт магістрів (ОНП) 2020р


Графік захисту дипломних робіт 2017-2018


Графік захисту дипломних робіт 6 курсу 2016-2017

Графік захисту дипломних робіт 6 курсу 2015-2016


Назви дипломних робіт


2020

4 курс навчання за освітньо-професійною програмою – бакалавр, спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

2 курс навчання за освітньо-науковою програмою – магістр, спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»


2018

2 курс навчання за освітньо-професійною програмою – магістр, спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»


2016

Кафедра прикладної фізики та фізики плазми:

Кафедра матеріалів реакторобудування та фізичних технологій:

Кафедра теоретичної ядерної фізики та вищої математики імені О.І. Ахієзера:

Кафедра ядерної та медичної фізики: