Атестаційні екзамени


2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Теми кваліфікаційних робіт магістрів 2024

Програма атестаційного екзамену «Біомедичні нанотехнології»

Методичні вказівки до підготовки, виконання, оформлення та захисту атестаційних робіт бакалаврів


Розклад захисту магістерських кваліфікаційних робіт у 2022/2023н.р. 2 курсу магістратури

Теми кваліфікаційних робіт бакалаврів 2023

Теми кваліфікаційних робіт магістрів 2023Програма атестаційного екзамену "Прикладна фізика"

Програма атестаційного екзамену "Медична фізика"

Програма атестаційного екзамену «Біомедичні нанотехнології»

Методичні вказівки до підготовки, виконання, оформлення та захисту атестаційних робіт бакалаврів


Теми кваліфікаційних робіт маг. 2022

Теми кваліфікаційних робіт маг. 2022 грудень

Розклад захисту магістерських кваліфікаційних робіт 2 курсу магістратури


Графіки


Графік захисту дипломних робіт бакалаврів 2020р

Графік захисту дипломних робіт магістрів (ОНП) 2020р


Графік захисту дипломних робіт 2017-2018


Графік захисту дипломних робіт 6 курсу 2016-2017

Графік захисту дипломних робіт 6 курсу 2015-2016


Назви дипломних робіт


2020

4 курс навчання за освітньо-професійною програмою – бакалавр, спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

2 курс навчання за освітньо-науковою програмою – магістр, спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»


2018

2 курс навчання за освітньо-професійною програмою – магістр, спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»


2016

Кафедра прикладної фізики та фізики плазми:

Кафедра матеріалів реакторобудування та фізичних технологій:

Кафедра теоретичної ядерної фізики та вищої математики імені О.І. Ахієзера:

Кафедра ядерної та медичної фізики: