Аспірантура та докторантура


На факультеті діє аспірантура та докторантура за спеціальностями:

  • 01.04.02 — теоретична фізика;
  • 01.04.07 — фізика твердого тіла;
  • 01.04.08 — фізика плазми;
  • 01.04.16 — фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій;
  • 01.04.20 — фізика пучків заряджених частинок;
  • 13.00.02 — теорія та методика навчання фізики;
  • 03.00.02 — біофізика.

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у 2022 році

Презентація про матеріально-технічну базу підготовки докторів філософії.