Спеціалізована вчена рада Д 64.051.12


На факультеті діє спеціалізована вчена рада Д 64.051.12 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями (Фізико-математичні науки):

  • 01.04.08 — фізика плазми;
  • 01.04.16 — фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій.

Голова ради — Азарєнков Микола Олексійович, телефон: +380 (57) 707-51-02.

Заступник голови — Гірка Ігор Олександрович, телефон: +380 (57) 335-15-63.

Учений секретар — Гах Андрій Геннадійович, телефон: +380 (57) 335-27-27; +380 (57) 335-16-83

Встановлене місце проведення засідань – аудиторія 301 корпусу фізико-технічного факультету за адресою: Харків, просп. Курчатова, 31.