Спеціалізована вчена рада Д 64.051.12


На факультеті діє спеціалізована вчена рада Д 64.051.12 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями (Фізико-математичні науки):

  • 01.04.08 — фізика плазми;
  • 01.04.16 — фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій.

Голова ради — Гірка Ігор Олександрович: igorgirka@karazin.ua

Заступник голови — Литовченко Сергій Володимирович: s.lytovchenko@karazin.ua

Учений секретар — Гах Андрій Генадійович: agakh@karazin.ua