Видання факультету


Східно-європейський фізичний журнал (East European Journal of Physics)

Висвітлює фундаментальні та прикладні дослідження у сучасних напрямках фізики:

 • фізика плазми;
  • ядерна фізика;
  • фізика космічних променів та елементарних частинок;
  • фізика високих енергій;
  • фізика твердого тіла;
  • медична фізика;
  • фізичні технології.

Журнал є фаховим виданням з фізико-математичних та технічних наук.

Мова видання: англійська, українська, російська.

Періодичність видання — 4 рази на рік (щоквартально).

Власний сайт журналу: http://eejp.univer.kharkov.ua

https://periodicals.karazin.ua/eejp


Фізична інженерія поверхні (Physical surface engineering)

Тематичні напрямки журналу:

 • фізика поверхні — модифікації, покриття, плівки, приповерхневі та перехідні шари різних видів, як результат впливу плазми, корпускулярно-фотонних потоків і випромінювання;
 • взаємодія різноманітних видів випромінювання з поверхнями металів, напівпровідників, діелектриків;
 • фізика і техніка низькотемпературної плазми;
 • фізика і техніка лазерів;
 • фізичні властивості плівок і покриттів;
 • нанофізика, мікро- і нанотехнології, мікро- і наноелектроніка;
 • фізичні та технічні аспекти сучасних технологій обробки поверхні, діагностики і контролю технологічних процесів.

Фахове видання з технічних наук та з фізико-математичних наук — за поданням.

Періодичність видання — 4 рази на рік (щоквартально).

Власний сайт журналу: http://www.pse.scpt.org.ua/