Правила прийому


Оприлюднено Правила прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2023 році, розроблені Приймальною комісією університету та затверджені Міністерством освіти і науки України.

У Правилах прийому до університету міститься інформація про строки та порядок прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання, вимоги до рівня освіти вступників тощо.

Правила прийому - 2023

Додаток 6. Вимоги до мотиваційних листів вступників на навчання для здобуття вищої освіти до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в 2023 році, порядок розгляду мотиваційних листів

Вступ до магістратури:

Заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка (PDF)

Заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка (DOCX)

Інформаційний бюлетень до складання ЄВІ та ЄФВВ(280 KB)

Вступні випробування до магістратури проведуть у формі комп’ютерних онлайн-тестів, які можна буде пройти лише в спеціальних ТЕЦ, створених у населених пунктах України, а також за кордоном. Перелік країн і міст, де можна буде пройти вступні випробування до магістратури, завчасно з’явиться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Вступні випробування проходитимуть у дві сесії:

  • основна: 23 червня–21 липня;
  • додаткова: 3–16 серпня.

Реєстрація для участі у ЄФВВ та/або ЄВІ триватиме з 8 до 31 травня включно. Її здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.

У додатковий період (12–14 липня) зможуть зареєструватися особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ під час основного періоду реєстрації.

До 18 червня зареєстровані учасники отримають на інформаційній сторінці «Кабінет вступника» запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а учасники додаткової сесії отримають запрошення-перепустку до 31 липня.

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100–200 балів буде розміщено на персональних сторінках учасників тестування до 25 липня 2023 року, учасників додаткової сесії — до 18 серпня 2023 року.


Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1, де П1 – оцінка фахового іспиту;

вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо а оцінка фахового вступного випробування складає не менше 150 балів.

Програми фахових випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.

Спеціальність

Освітня програма

Фахове випробування

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика

Фаховий екзамен з прикладної фізики

Прикладна фізика та наноматеріали

Медична фізика

Фаховий екзамен «Взаємодія випромінювання з речовиною»

PROGRAM of entrance professional examination "Interaction of radiation with matter"

Прикладна фізика та наноматеріали

Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми

Фаховий екзамен з прикладної фізики


Програма вступного фахового екзамену з загальної фізики, спеціальність: 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», за освітніми програмами: «Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми», «Прикладна фізика», «Медична фізика», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти для вступу на другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста


Програма вступного фахового екзамену з вищої математики, спеціальність: 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», за освітніми програмами: «Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми», «Прикладна фізика», «Медична фізика», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти для вступу на другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста


Програма вступного екзамену з прикладної фізики спеціальність: 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії за спеціалізаціями: «Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми», «Прикладна фізика», «Медична фізика», третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Cтатистика набору 2014 року (файл презентації Power Point, 1.4 мегабайт)


Гуртожиток для студентів – поряд з навчальним корпусом фізико-технічного факультету


Спортивна зала ФТФ повністю готова до занять з футболу та волейболу.

Всі на оздоровлення!!!


До уваги абітурієнтів!
Нова спеціальність «Медична фізика» (магістратура)

Харківський національний університеті імені В.Н. Каразіна оголошує набір абітурієнтів за новою спеціальністю «Медична фізика» (магістратура). Вступ здійснюється на основі підготовки за напрямами «Прикладна фізика» та «Фізика». Навчання у магістратурі за спеціальністю «Медична фізика» проходить за спеціалізаціями “Медична радіаційна фізика” та “Медична біофізика”. Підготовку фахівців здійснює фізико-технічний факультет.
Більш детальну інформацію можна дізнатися за телефонами: +380 (63) 400-06-13; +380 (95) 209-08-02