Перспективи


Також випускники мають можливість продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі, в тому числі кращих університетів США, Німеччини, Канади, Японії та інших країн світу.

Відомі випускники

 • Азарєнков Микола Олексійович, учений у галузі фізики плазми, фізики невпорядкованих систем.
 • Бакай Олександр Степанович, учений у галузі теоретичної та математичної фізики.
 • Бар’яхтар Віктор Григорович, учений у галузі теоретичної фізики магнітних явищ, фізики твердого тіла.
 • Гнатченко Сергій Леонідович, учений у галузі магнітооптичних досліджень неоднорідних станів у магнетиках.
 • Зеленський Віктор Федотович, учений у галузі фізики твердого тіла, фізики радіаційних явищ і радіаційного матеріалознавства.
 • Карнаухов Іван Михайлович, учений у галузі взаємодії електромагнітного випромінювання з конденсованим середовищем, ядерної фізики, фізики прискорювачів.
 • Пелетмінський Сергій Володимирович, учений у галузі статистичної фізики, її застосувань у фізиці квантових рідин, кристалів, фізиці плазми, кінетиці, фізиці магнітних явищ, астрофізиці.
 • Семиноженко Володимир Петрович, учений у галузі матеріалознавства та надпровідних матеріалів.
 • Сторіжко Володимир Юхимович, учений у галузі експериментальної ядерної фізики низьких i середніх енергій.
 • Харченко Микола Федорович, учений у галузі магнетизму та оптики магнітовпорядкованих систем.
 • Шульга Микола Федорович, учений у галузі квантової електродинаміки та фізики взаємодії частинок великої енергії з речовиною.

У наведених нижче документах можна знайти біографічні дані про найвидатніших випускників фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна:

Alumni of the School of Physics and Technology - its matter of proud
Видатні випускники фізико-технічного факультету